Moja obľúbená kniha

Dňa 4. apríla sa uskutočnila pre deti C – variantu v budove G milá akcia – “Moja obľúbená kniha”. Pani učiteľka Miháliková porozprávala deťom o Medzinárodnom dni detskej knihy, ktorý sme si pripomenuli 2. 4. Vtedy sa narodil slávny dánsky spisovateľ H. Ch. Andersen. Deti si mali možnosť pozrieť výstavku kníh a povedať pár slov o svojich obľúbených knihách. Potom si zahrali spolu so žiakmi z literárno – dramatického krúžku úryvok z pripravovaného divadelného predstavenia Snehová kráľovná. Ich obľúbenú knihu napísal H. Ch. Andersen. Ďalšia skupina detí predviedla spolu s pani učiteľkami Baďovou a Turčekovou divadielko podľa ich obľúbenej rozprávky Pampúšik. Všetci sme sa dobre zabavili.

Comments are closed.