Medzinárodný deň školských knižníc

V našej bezbariérovej knižnici sme najskôr spoločne so žiakmi vyrobili pekné záložky do kníh a potom v pondelok 10.novembra sme si pripomenuli Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa tradične oslavuje štvrtý októbrový pondelok. Program bol zaujímavý. Žiačka Lucka predstavila svoje básne a za sprievodu gitary a pani učiteľky Grétky jednu aj zaspievala. Knižočky s jej básničkami slávnostne venovala pani učiteľkám a knižnici. Potom jednotlivé triedy predstavili svoje vyrobené knihy a vymyslené rozprávky. Pútavé čítanie znelo knižnicou. Všetky nové vymyslené  knihy a rozprávky venovali žiaci našej knižnici. Aj v ostatných triedach vedľa knižnice to bolo o knihách, pretože žiaci mohli spoznať hudobné, športové a rozprávkové  knihy, vyskúšať sa v kvízoch a potešiť sa pri bábkovom divadle alebo v Spievankove.

Comments are closed.