List Ježiškovi

Deti z LO tak ako každý rok, tak aj tento, písali list Ježiškovi. Najprv nakreslili spolu s pani učiteľkami krásny vianočný stromček s veľkou kopou darčekov. Pri stromčeku, ktorý si spoločne ozdobili sa porozprávali o advente a dobrých skutkoch, ktoré budú robiť v tomto krásnom predvianočnom období. Potom obálku krásne ozdobili a list poslali Ježiškovi na adresu: 999 99 JEŽIŠKO. Teraz sú plní očakávaní, či si Ježiško na nich spomenie a splní im ich tajné priania.

 

Comments are closed.