Letná besiedka

Na konci školského roka chystajú žiaci našej školy už tradične letnú besiedku. Tá tohtoročná bola vo štvrtok 25.6.2015 a témou, ktorá spájala jednotlivé čísla besiedky boli “Prázdniny na Slovensku”. A tak sme spoločne “cestovali” po Slovensku a obdivovali jeho prírodu,občerstvili sa eskimom, spievali piesne na folklórnom aj rockovom  festivale, varili s dedkom a babkou, navštívili Bratislavský hrad…prostredníctvom hudobných aj dramatických vystúpení.  Do prípravy besiedky sa zapojili všetci žiaci a pedagógovia liečebného oddelenia a výdatne im pomohli aj spolužiaci z ďalšej budovy, hlavne pri speváckych číslach. Deti z C-variantu  dokonca nacvičili spoločné pásmo, kde predstavili nové komunikačné tabuľky, ktoré im uľahčujú komunikáciu s okolím. Na záver sme sa rozlúčili s končiacimi žiakmi, ktorí odchádzajú z našej školy, prípadne budú pokračovať vo vzdelávaní na jej vyššom stupni – v praktickej škole. 

Comments are closed.

Galéria

dsc08513 img_20171026_110709 dsc08717 img_1074

Počasie