Letná besiedka

Dňa 21. 6. o 9. hod. pripravili deti s pani učiteľkami z budovy G v jedálni DSS letnú besiedku.  Program sa volal Letom svetom a bol naozaj pestrý. V bloku Slovensko porozprával o prezentácii na PC Ríša kvetov Filip Blizniak spolu s p. Binderovou. Básne zarecitovala Lucka Martáková. Pesničku s vlastným textom a hudbou od p. Pokryvkovej zaspieval Martin Pokusa. Deti z C – variantu spolu s p. učiteľkami pod vedením p. uč. Grétky sa zahrali hru Šípková Ruženka. Program detí z budovy O nacvičila p. uč. Alenka Jancurová, žiaci nám zaspievali a Dominik zahral na klavíri. Potom deti z literárno – dramatického krúžku prezentovali Česko a Rusko. Piesňou a tancom sa predviedol Martin Pokusa v Mrázikovi. Ľubor Šarkozy spieval a Sara Madarászová a Lucia Martáková si zahrali Nasťu a Marfu. Ďalej si deti – divadelníci zaspievali známu ruskú pieseň Kalinka s doprovodom p. Pokryvkovej. Potom nasledoval blok Afrika, kde Filip Blizniak vystupoval ako africký bubeník a spevák Agu so spolužiakmi z I. D pod vedením p. uč. Grétky. Neskôr sme sa presunuli do 9. storočia, kde deti z I. B. spolu s p. Pokryvkovou zahrali scénku Cyril a Metod. Potom nám deti spolu s p. Binderovou predstavili Orient s peknými tancami a zabavili dvor velvezíra. V poslednom bloku Španielsko si žiaci pod vedením p. Baďovej a trénera Kristiána Keresztesa a jeho kamarátov zahrali futbal. Na záver sa p. riaditeľka a všetci ostatní slávnostne rozlúčili s odchádzajúcimi žiakmi.

Comments are closed.