Lesopark

Žiaci z triedy pána učiteľa Janka boli na vychádzke v lesoparku, kde si  zopakovali svoje poznatky o rastlinkách a živočíchoch žijúcich v lese.

Comments are closed.