Krúžky

 

Čitateľský krúžok – p. uč. Baďová 

 

Hrátky s drátky  – p. uč. Hostovčáková

 

Literárno – dramatický krúžok - p. uč. Miháliková 

 

Varíme spolu - p. uč. Kobliška

 

Z každého rožka troška – p. uč. Turčeková, p.uč. Baďová

 

Výtvarný  krúžok  – p. uč. Turčeková 

 

Keramiký  krúžok - p. uč. Šulcová