Krúžky

 

Čitateľský krúžok 

 

Hrátky s drátky 

 

Literárno – dramatický krúžok  

 

Varíme spolu 

 

Z každého rožka troška 

 

Výtvarný  krúžok  

 

Keramický  krúžok