Krúžky

 

Čitateľský krúžok 

 

Literárno – dramatický krúžok  

 

Hudobno – divadelný krúžok I, II 

 

Zábavníček  I, II, III, IV, V

 

Keramický  krúžok I, II