Krúžky

 

Športový/ Turistický

 

Literárno – dramatický krúžok  

 

Hudobno – divadelný krúžok 

 

Zábavníček  

 

Keramický  krúžok