Koniec školského roka

Milí žiaci a rodičia,

blíži sa koniec školského roka. Chceme sa Vám poďakovať za výbornú spoluprácu počas celého školského roka a predovšetkým v období  spoločného trojmesačného vzdelávania našich detí.  Želáme Vám zdravia, radosti a príjemné prežitie letných dní. 

Už aj vrabce čvirikajú, 
Že sa brány zatvárajú. 
Že už zvonec ide spať, 
A žiaci sa budú hrať. 
Tabuľa si zavrie krídla, 
Umývadlo nemá mydla. 
Lavice sú bez žiakov… 
Prejde mesiac, prejdú dva, 
Otvorí sa brána. 
Zas sa k Tebe vrátime, 
ŠKOLA milovaná.❤

Comments are closed.