Športové hry v ŠZŠ Karpatská

Dňa 29. 4. sa vybratí žiaci zúčastnili športového dopoludnia, ktoré sa konalo v ŠZŠ Karpatská v Bratislave. Svoje sily si zmerali v zábavných disciplínach: prelet padákom, chôdza po lavičke, lezenie po rebrinách, chôdza s loptou a iné. Všetky úlohy zvládli výborne a za svoje výkony boli odmenení peknými cenami.

Comments are closed.