Interaktívny hudobný systém

Naši žiaci mali zaujímavé doobedie 25.11., pretože mohli hrať ako majstri a to celkom ľahko, jedným prstom. Pán Ing. Radovan Konečný je autorom interaktívneho hudobného systému, ktorý nám odborne i názorne predviedol. Priniesol nám špeciálne zariadenie, ktoré sám zhotovil,  ”IR – harfu” a tlačidlovú klávesnicu. Jadrom systému je počítačový program. Žiakom sa veľmi páčilo, že mohli vďaka tomuto systému tvoriť hudbu, počuť rôzne hudobné nástroje a zahrať známe piesne. Ďakujeme za príjemné hudobné podujatie.

Comments are closed.