Husľový kľúčik

Na X. ročníku krajskej speváckej súťaže Husľový kľúčik našu školu reprezentovala Lenka Unterländerová. S piesňou Z Východnej dievčatá vo veľmi silnej konkurencii výborne obstála, veď je to naša „slávica“ a obsadila 1. miesto. Gratulujeme!

Comments are closed.