Globálna kampaň za vzdelávanie

V apríli sa žiaci  Praktickej školy a A - variantu zapojili do Globálnej kampane za vzdelávanie. Organizuje ju medzinárodné společenstvo neziskových organizácií ( tento rok ide o jej 2. ročník) s cieľom dosiahnuť právo na bezplatné vzdelávanie pre všetky deti na svete.Tento rok je kampaň zameraná na potrebu dostatočného počtu vzdelaných pedagógov pre každé dieťa. S pani učiteľkou Grétkou na LO a Andrejkou v budove O sme pohovorili o našich školách, učení, čo nás v nich teší a vypočuli sme si príbeh dievčatka Daya z J. Sudánu, ktoré nevidí. Potom sme si povedali o tom, že veľa detí v chudobných krajinách nemôže chodiť do školy, ale aj o tom, že vo svete chýba 1,7 milióna učiteľov, aby sa mohli deti, aj s postihnutím, vzdelávať.  Premýšľali sme aj, ako možno v tomto smere pomôcť. Deti si vyplnili i pracovný list a na záver sme na video natočili svoje ÁNO posunkom v posunkovej reči - veď sme za riešenie tohoto vážneho problému vo vzdelávaní. Zo všetkých fotiek a videí v organizácii eRko, kam ich zašleme, vyrobia film a premietnu ho politikom v septembri 2013 na zasadaní OSN v New  Yorku, kam prídu zástupcovia mnohých štátov sveta, aby riešili „veci“ školstva.

Comments are closed.