Exkurzia v spaľovni odpadu

Vedomosti o likvidovaní odpadu sme si rozšírili 23.11. exkurziou v spaľovni odpadu. Naši sprievodcovia nás previedli vonkajšími aj vnútornými priestormi. Videli sme obrovskú šachtu, kde sa odpad sústreďuje. Odtiaľ ho žeriavom premiestňujú do výsypov a následne sa posúva do kotlov, ktoré ho spaľujú. Navštívili sme aj operačné stredisko, ktoré riadi chod celej spaľovňe. Naši žiaci výborne  obstáli v praktických úlohách pri triedení odpadu. Je zrejmé, že separovanie odpadu je súčasťou ich každodenných činností.

Comments are closed.