Exkurzia v NRSR

Dňa 11. 5. sme navštívili budovu Národnej rady Slovenskej republiky. Odborný výklad o činnosti a význame tejto inštitúcie nám predniesol pán Ľubomír Adamišin z komunikačného oddelenia NRSR. Po absolvovaní bezpečnostnej kontroly sme si spoločne zopakovali, ktoré sú symboly štátu. Prezreli sme si maľby akademického maliara Albína Brunovského a navštívili sme rokovaciu sálu NRSR. Mali sme možnosť sedieť na miestach našich poslancov, ale aj členov vlády. Aj napriek tomu, že v priestoroch NRSR neprebiehala schôdza, náhodne sme sa  stretli s ministrom vnútra, pánom Róbertom Kaliňákom,   ktorý  sa s nami rád odfotil. Niektorí žiaci  išli do školy pešo a cestou navštívili Slavín.

Comments are closed.