Exkurzia v kováčskej dielni

Dňa 27. apríla sa zúčastnili žiaci praktickej školy so svojimi p. učiteľkami exkurzie v kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej. Pán Alojz Šarkozy, umelecký kováč, nás oboznámil s tým ako sa zhotovujú umelecké predmety na báze železných a farebných kovov ručným kovaním. Mali sme možnosť vidieť ako sa údermi kováčskeho kladiva rodia predmety obdivuhodnej krásy.
Každý účastník exkurzie dostal na pamiatku ručne kované srdiečko a p. učiteľky aj ružičku. Potom sme sa občerstvili v reštaurácii a navštívil sme predajňu Dobré jablká. V Dunajskej Lužnej sa nám veľmi páčilo.

Comments are closed.