Exkurzia v dabingovom štúdiu

Dňa 15. 5. sa stretli opäť žiaci z literárno – dramatického krúžku s p. režisérom Pavlom Gejdošom, tentokrát v priestoroch RTVS.  P. režisér Gejdoš porozprával deťom a ich p. učiteľkám o práci v dabingu. Predviedol im názornú ukážku ako sa robí dabing. V úlohe Včielky Maji vystúpila p. Miroslava Belancová. P. režisér a p. Belancová porozprávali deťom o svojej práci a previedli ich priestormi RTVS. Deti zahrali úryvok z pripravovaného divadielka Kocúr v čižmách. Stretnutie sa nám všetkým veľmi páčilo a dúfame, že sa čoskoro opäť stretneme.

Comments are closed.