Mgr. Eva Dovinová

Má ukončenú kvalifikáciu v odbore : Učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia: špeciálna pedagogika mládeže s chybami reči.

Pôsobenie v CŠPP  -  od roku 2002

Absolvované odborné semináre boli zamerané predovšetkým na diagnostiku vývinových porúch učenia a správania.

Účasť na projekte„Karpaty“,zameraného na špeciálnopedagogické poradenstvo. 

Odborný seminár: Poruchy učenia, správania, koncentrácie, ADHD,  ADD  a ich neurofyziologické príčiny -  nový pohľad na ich vznik a odstraňovanie.