Dobré skutky

Ľudia, ktorí urobia akýkoľvek milosrdný skutok, napríklad pomáhajú iným ľuďom v núdzi, sa cítia šťastnejšie a pokojnejšie. V tomto duchu sa nieslo stretnutie žiakov praktickej školy z budovy G so svojimi pani učiteľkami dňa 20. decembra 2012 pri vianočnom stromčeku. Na hodinách etickej výchovy sa porozprávali o tejto téme, rozobrali situácie – napr. ako pomôcť na Vianoce osamelému susedovi /Nikolka Žigová napísala: pozvať ho na návštevu, dať mu darček, pomôcť mu s čím si nevie dať rady/ a ako pomôcť bezdomovcovi /kúpiť od neho časopis Nota bene/. Na našom stretnutí sme si tieto scénky potom aj zahrali. Neskôr sme sa ponúkli sladkými perníčkami, ktoré deti napiekli na varení a obdarovali sme sa nimi navzájom. Zapili sme ich dobrým detským punčom. Nakoniec si deti rozdali pekné darčeky, ktoré vyrobili pre svojich kamarátov. Zaželali sme si pokojné a radostné Vianoce a šťastný nový rok.

Comments are closed.