Divadelné predstavenie

Dňa 15. 6. 2018 nadišiel ten slávnostný deň, keď deti z literárno – dramatického krúžku a ich kamaráti pod vedením p. uč. Oľgy Mihálikovej vystúpili v premiére divadelného predstavenia „Dlhý, Široký a Bystrozraký“. Pomáhali im pp. uč. Adriána Pokryvková, Tatiana Turčeková,  pp. as. Dana Szabová, Barbora Morávková a p. Zuzana Laštincová. V úlohe princeznej Kvetuše, ktorej srdce si získal princ/Ján Kolenič/ vystúpila Sára Madarászová. Jeho kamarátov, ktorí mu pomáhali si zahrali: Andrej Szabo/Široký/, Martin Hluchý/Dlhý/ a Štefan Bartek/Bystrozraký/. Dobrú vílu stvárnila Lucia Martáková. Čarodejníkov si zahrali Adriána Pokryvková a Ľubor Šarkozy. Kráľa si zahral Richard Fatura. Ďalej hrali:  Lucia Pokryvková, Maxim Samadov, Adrián Keresztes, Filip Dinga,  Klaudia Čačaná, Radovan Badík a Jozef Zeman.

V rozprávke všetko dobre skončilo, princova láska zvíťazila nad zlom a chamtivosťou. Divákom sa predstavenie veľmi páčilo a odmenili hercov veľkým potleskom. A žiaci z PVS – ky im upiekli dobrý koláčik.

Comments are closed.