Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si so žiakmi overili mnohé záhady prírody, ktoré nám pán učiteľ názorne predviedol v praktických ukážkach a zároveň nás zapojil do zábavných pokusov. V teoretickej časti sme si zopakovali zákonitosti ochrany našej planéty Zem.

 

Comments are closed.