Deň Zeme

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme sme mali bohatý program. Žiaci LO sa hravou formou dozvedeli o ochrane prírody, získali informácie o triedení odpadu z básničky, ktorú nám prečítala Lucka. Následne aktívne triedili odpad a vypracovali pracovný list. Svoje vedomosti si žiaci precvičili v kvíze, hádali hádanky, skladali krásne obrázky prírody. Na záver zaujímavého dopoludnia boli triedy odmenené diplomami.

So žiakmi budovy O sme si priblížili problematiku znečisťovania Zeme. Empirickými pokusmi sme si demonštrovali význam ekologickej rovnováhy pre život na Zemi a utvrdili sa v potrebe správať sa k našej planéte šetrne a s úctou.

Comments are closed.

Galéria

2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA img-0262 p1090296

Počasie