Deň Zeme

Dňa 23. apríla si žiaci A a B variantu pripomenuli a spoločne oslávili Deň Zeme. Zábavnou formou si precvičili poznatky o Zemi. Riešili kvíz, lúštili tajničky, hádali hádanky, pomenovávali zvieratká, prírodné javy, triedili odpad. Ako odmenu si každá trieda odniesla diplom a kvietok.

Comments are closed.