Deň Zeme

Dňa 22.4.2013 si žiaci A- variantu zmerali svoje sily v súťaži venovanej Dňu Zeme. Riešili kvízové otázky, triedili obrázky podľa ročných období, hádali hádanky, zaoberali sa prírodou. Za svoje snaženie boli triedy odmenené diplomom.

Comments are closed.