Deň otvorených dverí v praktickej škole

Dňa 1. februára 2018   sa uskutočnil pre žiakov a rodičov  Deň otvorených dverí v praktickej škole. V tento deň si  žiaci , ktorí končia špeciálnu základnú školu a ich rodičia prezreli priestory praktickej školy, triedy, odborné učebne ( kuchynky, dielne, …), školskú záhradu a pozreli  si prezentáciu o praktickej škole.

Podmienky prijatia do praktickej školy:  Praktická škola

Comments are closed.