Deň ochrany zdravia človeka a prírody

Dňa 8. 11. sme si praktickými úlohami precvičili ako si máme chrániť svoje zdravie aj prírodu. Zopakovali sme si nadobudnuté vedomosti  zo zdravotnej a dopravnej výchovy. Boli sme poučení, ako sa máme správať v prípade ohrozenia obyvateľstva. Na záver sme v rámci ochrany životného prostredia triedili odpad a rozpoznávali prírodniny.

Comments are closed.