Deň matiek

Dňa 21. 5. pripravili deti z C – variantu spolu so svojim p. učiteľkami milé podujatie z príležitosti Dňa matiek. Mamičky a starí rodičia si mohli pozrieť pásmo básničiek a pesničiek, ktoré s deťmi nacvičila p. Miháliková a pomohli aj deti z literárno – dramatického krúžku. Deti sa mamičkám a starým rodičom poďakovali za ich lásku a starostlivosť. Odovzdali im vlastnoručne zhotovené darčeky. Potom si všetci pozreli prezenáciu zo života školy, ktorú pre ne pripravila p. Turčeková. Nakoniec si príjemne posedeli pri malom občerstvení.

Comments are closed.