Deň matiek

Dňa 16. 5. o 10. hod sa uskutočnila v C – variante milá akcia. Deti spolu s pani učiteľkami pripravili program pre mamičky ku Dňu matiek. Pani Miháliková privítala prítomných rodičov a starých rodičov, ktorí prišli medzi nás. Ľuborko Šarkozy zarecitoval peknú básničku a spolu so Sárou Madarászovou pomohli deťom pri spievaní a rytmizovaní pesničiek. Pri skladbe “Mamka varí slíže” deti uspávali bábiky, pri piesni “Moja mamka niečo má” a “Maličká som” si žiaci zahrali na hudobných nástrojoch. Potom si zaspievali spolu s pani Binderovou pesničky “Červené jabĺčko”, “Mami srdiečko”, ” Ľúbim kvietky” a zahrali si veselé divadielko. Deti odovzdali rodičom pekné darčeky, ktoré pre ne pripravili. Poďakovali sa im za ich lásku a starostlivosť. Nakoniec si všetci posedeli pri malom pohostení a pozreli si prezentáciu o našej škole.

Comments are closed.