Ďakujeme

V škole máme nové bezbariérové sociálne zariadenia, vďaka finančným prostriedkom získaným z Detského fondu Konta Bariéry  a nášmu zriaďovateľovi OÚ Bratislava. Taktiež ďakujeme firme pána Vargu za zodpovednú a dôsledne odvedenú prácu.

Comments are closed.