Čítame si

Dňa 27.3. sa žiaci A a B variantu stretli v knižnici LO na akcii – Čítame si. Toto stretnutie sa konalo pri príležitosti marca – Mesiaca knihy. Zoznámili sme sa s hrdinkou Analfabetou Negramotnou, ktorá nevedela čítať a nepoznala rozprávky. Žiaci si preverili svoje vedomosti o rozprávkach a správne pomenovali rozprávkových hrdinov. Nálada bola výborná a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie v našej bezbariérovej knižnici.

Comments are closed.