Čím chceš byť?

Dňa 10. mája sme navštívili Detské múzeum na Vajanského nábreží, aby sme sa bližšie zoznámili s povolaniami. Interaktívna výstava nám priblížila rôzne profesie formou osobnej skúsenosti. Vyskúšali sme si prácu pokladníčky, lekára, energetika, kaderníka, informatika, krajčíra a iné.

Comments are closed.