Neprehliadnite

Fašiangový koncert

Naši malí i veľkí kamaráti zo ZUŠ Vrbenského nás opäť prišli pozrieť 13.2. Predviedli nám nádherné hudobné i tanečné umenie. Celým programom nás sprevádzal pán riaditeľ Katrinec. Naši žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Žiaci ZUŠ nám zahrali na flaute, klarinete, trúbke, keyboarde, violončele, cimbale, zaspievali a zatancovali. Krásne tóny hudby potešili naše srdcia a roztancovali žiakov. Naša pani riaditeľka zapriala ZUŠ k 30. výročiu založenia školy veľa ďalších úspechov. Ďakujeme za krásne fašiangové vystúpenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zimné radosti

Keďže je ešte stále zima a to nielen v kalendári, ale dnes nás prekvapila aj za oknami, kde sa nám predviedla vo svojej plnej bielej kráse. Snehu bolo síce málo, ale my sme si poradili. Chopili sme sa farbičiek, farieb, štetcov a vyfarbovali, kreslili sme snehové vločky, snehuliakov, zimné čiapky, šály, zimné bundy. A výsledok? Veď sa zastavte v Céčku a pozrite si na našu krásnu nástenku plnú snehuliakov a vločiek. A aby nám bolo pri tom všetkom veselo, tak sme si aj zaspievali pesničky o zime a o snehuliakovi.

Žiadosť

Vážení rodičia, priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o nasmerovanie 2% daní z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby do nášho Fondu detí, n.f., pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Fond detí, n.f. v zmysle Štatútu združuje finančné prostriedky na zlepšenie možností vzdelávania žiakov  Spojenej školy. Získané finančné prostriedky sú využívané na zabezpečenie kompenzačných a iných špeciálnych pomôcok potrebných na zlepšenie a skvalitnenie  vzdelávania žiakov základnej a praktickej školy, na dopravu, na realizáciu pobytov v prírode, výletov, exkurzií, na rôzne športové a kultúrne podujatia.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Právnická osoba, alebo osoba, ktorá  sama podáva daňové priznanie, vyplní v tlačive daňového priznania príslušnú kolónku.

Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho viete vyplniť Vyhlásenie. Obe tlačivá buď doručíte  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do našej školy (my zabezpečíme odoslanie na daňový úrad).

Tlačivo na poukázanie 2% z odvedených daní si môžete stiahnuť na www.rozhodni.sk

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

IČO:  308 10 264

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond detí, n.f.

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Ďakujeme !

Pečenie s gymnazistami

Posledný decembrový týždeň   gymnazisti z Gymnázia Matky Alexie piekli so žiakmi školy vianočné koláčiky. Ďakujeme !

Divadielko a vianočná besiedka

Začiatkom decembra  na vianočnej besiedke mladí divadelníci  zahrali  predstavenie Mechúrik Koščúrik a kamarátmi.  Na prestavení využili aj nové ozvučovacie zariadenie, ktoré sme mohli zakúpiť  vďaka Nadácii SPP.

Vianočné aktivity v C variante

Predvianočný december v C-variante bol veselý a radostný. Najskôr sme si ozdobili stromček i celú chodbu a triedy, potom k nám prišiel Mikuláš a obdaril všetky deti malým darčekom. V kuchynke malé pracovité rúčky vykrajovali perníčky a sladká vôňa bola v celej škole. Aj ozdobovanie bolo nevšedné, lebo na rukách bola čokoláda, farebná poleva i hviezdičky. Napokon sme si posedeli pri rozsvietenom stromčeku, zaspievali a rozdali perníčky. Od Ježiška prišla pošta pre každého z nás a Vianoce sa môžu začať!

Výstava – To, čo nás spája

Pani učiteľka Gabika a pán učiteľ  Janko sa spolu so žiakmi zúčastnili výstavy s názvom To, čo nás spája. Je to 8. ročník výstavy prác petržalských ZŠ, SŠ  a Praktickej školy na Švabinského 7 a klientov o. z. SPOLU a  DSS Kampino. Tvorcovia prác zobrazili známe pesničky ako napr. Červené jabĺčko, Kohútik jarabý, Po nábreží koník beží a pod. vo svojom vlastnom ponímaní. Výstava bola veľmi zaujímavá, farebná, tvorivá a žiakom sa veľmi páčila. 

Vianočná pošta pre seniorov

Už druhý rok sme sa zapojili do krásneho projektu Vianočná pošta, ktorého myšlienka je obdariť seniorov s vianočným želaním, pozdravom a milými slovami. Spolu sme vytvorili 160 pozdravov, ktoré sme poslali do dvoch Zariadení sociálnych služieb a to IRIS-IV n.o. do Skačan a SENIOR MARTIN n.o. v Martine. Okrem pozdravov sme seniorov potešili aj s malými drobnosťami. 

Beseda o škodlivosti drog.

Tak ako každý rok sa žiaci praktickej školy zišli dňa 28. 11. 2019 v budove „G“ na besede o drogách, ktorá sa uskutočnila z príležitosti Týždňa proti drogám. Pani učiteľky Oľga a Jarka porozprávali žiakom aké nebezpečné sú závislosti na alkohole a fajčení, ale aj na mobile a internete. Všetci sa zhodli na tom, že lepšie ako tráviť veľa voľného času pri počítači, mobile, či televízore, je ísť si zašportovať, stretávať sa s kamarátmi a venovať sa svojim koníčkom. Nakoniec si žiaci zatancovali pri veselých pesničkách Mira Jaroša.

Bezpečne na ceste

V pondelok 25. novembra sa žiaci zúčastnili besedy s príslušničkou policajného zboru SR.  Pani Katka sa  porozprávala so žiakmi ako sa bezpečne správať na ulici, prechádzať cez cestu a ako správne využívať bezpečnostné prvky.