akcie 2019/2020

Koniec školského roka

Milí žiaci a rodičia,

blíži sa koniec školského roka. Chceme sa Vám poďakovať za výbornú spoluprácu počas celého školského roka a predovšetkým v období  spoločného trojmesačného vzdelávania našich detí.  Želáme Vám zdravia, radosti a príjemné prežitie letných dní. 

Už aj vrabce čvirikajú, 
Že sa brány zatvárajú. 
Že už zvonec ide spať, 
A žiaci sa budú hrať. 
Tabuľa si zavrie krídla, 
Umývadlo nemá mydla. 
Lavice sú bez žiakov… 
Prejde mesiac, prejdú dva, 
Otvorí sa brána. 
Zas sa k Tebe vrátime, 
ŠKOLA milovaná.❤

Lesopark

Žiaci z triedy pána učiteľa Janka boli na vychádzke v lesoparku, kde si  zopakovali svoje poznatky o rastlinkách a živočíchoch žijúcich v lese.

Oznam

Vyučovanie pre žiakov špeciálnej základnej školy ( 1. – 10. ročník) v budove O je obnovené od 1. júna 2020.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha od 15. júna 2020   v oboch budovách školy . Rodičia prihlásených žiakov sú o organizácii vyučovania informovaní triednymi učiteľmi elektronicky.

Tešíme sa na stretnutie !

Vedeli ste, že 21. máj je Medzinárodný deň vyučovania vonku?

Veselé plnenie úloh žiakov II. A triedy. Učenie nás baví aj vonku.

Fašiangový koncert

Naši malí i veľkí kamaráti zo ZUŠ Vrbenského nás opäť prišli pozrieť 13.2. Predviedli nám nádherné hudobné i tanečné umenie. Celým programom nás sprevádzal pán riaditeľ Katrinec. Naši žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Žiaci ZUŠ nám zahrali na flaute, klarinete, trúbke, keyboarde, violončele, cimbale, zaspievali a zatancovali. Krásne tóny hudby potešili naše srdcia a roztancovali žiakov. Naša pani riaditeľka zapriala ZUŠ k 30. výročiu založenia školy veľa ďalších úspechov. Ďakujeme za krásne fašiangové vystúpenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zimné radosti

Keďže je ešte stále zima a to nielen v kalendári, ale dnes nás prekvapila aj za oknami, kde sa nám predviedla vo svojej plnej bielej kráse. Snehu bolo síce málo, ale my sme si poradili. Chopili sme sa farbičiek, farieb, štetcov a vyfarbovali, kreslili sme snehové vločky, snehuliakov, zimné čiapky, šály, zimné bundy. A výsledok? Veď sa zastavte v Céčku a pozrite si na našu krásnu nástenku plnú snehuliakov a vločiek. A aby nám bolo pri tom všetkom veselo, tak sme si aj zaspievali pesničky o zime a o snehuliakovi.

Pečenie s gymnazistami

Posledný decembrový týždeň   gymnazisti z Gymnázia Matky Alexie piekli so žiakmi školy vianočné koláčiky. Ďakujeme !

Divadielko a vianočná besiedka

Začiatkom decembra  na vianočnej besiedke mladí divadelníci  zahrali  predstavenie Mechúrik Koščúrik a kamarátmi.  Na prestavení využili aj nové ozvučovacie zariadenie, ktoré sme mohli zakúpiť  vďaka Nadácii SPP.

Vianočné aktivity v C variante

Predvianočný december v C-variante bol veselý a radostný. Najskôr sme si ozdobili stromček i celú chodbu a triedy, potom k nám prišiel Mikuláš a obdaril všetky deti malým darčekom. V kuchynke malé pracovité rúčky vykrajovali perníčky a sladká vôňa bola v celej škole. Aj ozdobovanie bolo nevšedné, lebo na rukách bola čokoláda, farebná poleva i hviezdičky. Napokon sme si posedeli pri rozsvietenom stromčeku, zaspievali a rozdali perníčky. Od Ježiška prišla pošta pre každého z nás a Vianoce sa môžu začať!

Výstava – To, čo nás spája

Pani učiteľka Gabika a pán učiteľ  Janko sa spolu so žiakmi zúčastnili výstavy s názvom To, čo nás spája. Je to 8. ročník výstavy prác petržalských ZŠ, SŠ  a Praktickej školy na Švabinského 7 a klientov o. z. SPOLU a  DSS Kampino. Tvorcovia prác zobrazili známe pesničky ako napr. Červené jabĺčko, Kohútik jarabý, Po nábreží koník beží a pod. vo svojom vlastnom ponímaní. Výstava bola veľmi zaujímavá, farebná, tvorivá a žiakom sa veľmi páčila.