Časopisy a my

V dňoch 18. 3. a 25. 3. 2013 som sa so žiakmi Praktickej školy na hodinách slovenského jazyka zaoberala časopismi. Žiaci sa dozvedeli o histórii, význame a druhoch časopisov. Zoznámili sa s pojmami – tlačené médium, periodikum, titulná strana alebo bulvár. Skladali rozstrihané titulné strany a živo diskutovali, kládli otázky. V dotazníku O časopisoch zodpovedali na otázky týkajúce sa rôznych časopisov i nášho školského časopisu Lastovička. Pri listovaní časopisov formulovali svoj názor na to, čo sa im v časopisoch páči, ale aj nepáči. Svoje zistenia si zapísali do pracovného listu a porovnávali medzi sebou. Okrem dobrej nálady si žiaci odniesli aj prehľad o časopisoch.

Comments are closed.