Branné cvičenie

Vedomosti a zručnosti o ochrane zdravia a prírody sme si utvrdili a rozšírili na štyroch stanovištiach: zdravotná príprava, dopravná výchova, ochrana prírody a civilná ochrana.

Comments are closed.