Biofarma – Príroda

Dňa 10. júna sme boli na peknom výlete na Biofarme Príroda v Stupave. Žiaci C- variantu s mamičkami, pani učiteľkami a asistentkami tu strávili zaujímavé dopoludnie. V areáli sme videli ovečky, koníky, somárika,  prasiatka, kravičku, hydinu, divú svinku, holubník i koníka zapriahnutého do voza. Prítulné ovečky sa nechali hladkať. Niektoré deti vyskúšali aj ihrisko.  V kolibe sme sa mohli občerstviť a v starej pekárni sme si mohli kúpiť voňavý čerstvý bochník chleba i syrové korbáčiky. Vidieť naživo a zblízka  toľko zvieratiek bolo pre naše deti naozaj veľmi vhodné, lebo sme im tak priblížili zvieratká z obrázkov, o ktorých sa učíme. Na výstavke v škole sme si vytvorili vlastnú farmičku a vyfarbili všetky známe zvieratká.

Comments are closed.