Bezpečne pri požiari – beseda s hasičmi

Dňa 27. októbra k nám zavítali hasiči. Dôsledne nás oboznámili s hlavnými  zásadami pri predchádzaní požiarov. Zahrali sme si modelové situácie, pri ktorých sme prakticky znázorňovali ohlasovanie požiaru. Naučili nás ako sa bezpečne dostať mimo ohrozenia v  nebezpečných situáciach, ktoré vznikajú pri požiaroch.

Comments are closed.