Bezpečne na cestách – dopravná výchova

Dňa 26. októbra sme sa venovali dopravnej výchove. Dopravu sme skloňovali vo všetkých pádoch – z pohľadu chodca, cylklistu aj vodiča. Veľkú pozornosť sme venovali reflexným prvkom, bezpečnému správaniu chodcov a cyklistov i dopravným značkám. Hrovými aktivitami a modelovými situáciami si žiaci osvojili alebo utvrdili vedomosti a praktické zručnosti z oblasti dopravnej výchovy.

Comments are closed.