Beseda o škodlivosti drog.

Tak ako každý rok sa žiaci praktickej školy zišli dňa 28. 11. 2019 v budove „G“ na besede o drogách, ktorá sa uskutočnila z príležitosti Týždňa proti drogám. Pani učiteľky Oľga a Jarka porozprávali žiakom aké nebezpečné sú závislosti na alkohole a fajčení, ale aj na mobile a internete. Všetci sa zhodli na tom, že lepšie ako tráviť veľa voľného času pri počítači, mobile, či televízore, je ísť si zašportovať, stretávať sa s kamarátmi a venovať sa svojim koníčkom. Nakoniec si žiaci zatancovali pri veselých pesničkách Mira Jaroša.

Comments are closed.