admin

Lesopark

Žiaci z triedy pána učiteľa Janka boli na vychádzke v lesoparku, kde si  zopakovali svoje poznatky o rastlinkách a živočíchoch žijúcich v lese.

Oznam

Vyučovanie pre žiakov špeciálnej základnej školy ( 1. – 10. ročník) v budove O je obnovené od 1. júna 2020.

Výchovno – vzdelávací proces prebieha od 15. júna 2020   v oboch budovách školy . Rodičia prihlásených žiakov sú o organizácii vyučovania informovaní triednymi učiteľmi elektronicky.

Tešíme sa na stretnutie !

Vedeli ste, že 21. máj je Medzinárodný deň vyučovania vonku?

Veselé plnenie úloh žiakov II. A triedy. Učenie nás baví aj vonku.

Prerušenie vyučovania – pokračujeme ďalej …

Vážení rodičia, milí žiaci a kolegovia,

súčasná situácia v spoločnosti zmenila systém vzdelávania na úplne iný, ako sme boli doteraz zvyknutí. Dištančné vzdelávanie je pre nás novinkou, ktorej sa musíme všetci (učitelia, rodičia, žiaci) prispôsobiť. Snažíme sme sa nastaviť vzdelávanie detí tak, aby boli formy vyučovania, didaktické a metodické postupy čo najvhodnejšie. Robíme všetko čo je v našich silách za daných podmienok zrealizovať.

Máme upravené rozvrhy hodín v jednotlivých triedach tak, aby spĺňali požiadavky na časové a obsahové zastúpenie všetkých profilových predmetov. Do edukácie postupne zavádzame novú platformu vyučovania – online vzdelávanie. Naďalej pokračujeme v zadávaní úloh prostredníctvom mailov a v prípade nedostatočného technického vybavenia žiakov riešime edukáciu individuálnym prístupom.

Chceme Vás požiadať – milí rodičia, aby ste dohliadali na vypracovávanie a zasielanie úloh triednemu učiteľovi. Sme si vedomí, že si to vyžaduje veľkú dávku energie a času. Pri zadávaní úloh sa pedagógovia snažia o čo najlepšiu náhradu klasického vyučovania nielen pri osvojovaní si nového učiva, ale aj pri socializácii. Vyučovanie sa nezastavilo – pokračuje dištančnou formou, s povinnou účasťou žiakov. Ak žiak nemôže plniť zadané úlohy, rodič je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Vieme nájsť náhradný spôsob.

Chceme veľmi pekne poďakovať všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom za operatívny, flexibilný a zodpovedný prístup k riešeniu tejto výnimočnej situácie.

Želáme všetkým veľa zdravia a pozitívnej energie do ďalších dní.

Vedenie školy

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci,

v tomto náročnom období pre všetkých, naše CŠPP ponúka službu v podobe psychologickej podpory. V prípade potreby môžete kontaktovať našu pani psychologičku PhDr. Jindru Remiašovú, tel. čísle  0905 113 628, mail: jremiasova@atlas.sk

Zároveň  ponúkame telefonické konzultácie špeciálneho pedagóga v pondelok a štvrtok v čase od 10 – 12 hod. Môžete kontaktovať p. PaedDr. Katarínu Korcovú na tel. čísle 0911 155 385.

Informácia pre záujemcov o štúdium na našej škole

Vážení rodičia, vážení záujemcovia o štúdium na našej škole,

vzhľadom k situácií s pandémiou koronavírusu naša škola, aj CŠPP momentálne neposkytuje osobne svoje služby.

Ak máte záujem svoje dieťa od 01. septembra 2020 umiestniť v našej škole (špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, praktická škola), všetky Vaše otázky prosím pošlite mailom p. Dostálovej – riaditelka@dubravska.sk, ktorá sa Vám ozve.

Najskôr, ako to situácia dovolí, budete osobne objednaní do CŠPP.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Fašiangový koncert

Naši malí i veľkí kamaráti zo ZUŠ Vrbenského nás opäť prišli pozrieť 13.2. Predviedli nám nádherné hudobné i tanečné umenie. Celým programom nás sprevádzal pán riaditeľ Katrinec. Naši žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o hudobných nástrojoch. Žiaci ZUŠ nám zahrali na flaute, klarinete, trúbke, keyboarde, violončele, cimbale, zaspievali a zatancovali. Krásne tóny hudby potešili naše srdcia a roztancovali žiakov. Naša pani riaditeľka zapriala ZUŠ k 30. výročiu založenia školy veľa ďalších úspechov. Ďakujeme za krásne fašiangové vystúpenie a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zimné radosti

Keďže je ešte stále zima a to nielen v kalendári, ale dnes nás prekvapila aj za oknami, kde sa nám predviedla vo svojej plnej bielej kráse. Snehu bolo síce málo, ale my sme si poradili. Chopili sme sa farbičiek, farieb, štetcov a vyfarbovali, kreslili sme snehové vločky, snehuliakov, zimné čiapky, šály, zimné bundy. A výsledok? Veď sa zastavte v Céčku a pozrite si na našu krásnu nástenku plnú snehuliakov a vločiek. A aby nám bolo pri tom všetkom veselo, tak sme si aj zaspievali pesničky o zime a o snehuliakovi.

Žiadosť

Vážení rodičia, priatelia, 

dovoľujeme si Vás osloviť s prosbou o nasmerovanie 2% daní z príjmov fyzickej, alebo právnickej osoby do nášho Fondu detí, n.f., pri Spojenej škole na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave.

Fond detí, n.f. v zmysle Štatútu združuje finančné prostriedky na zlepšenie možností vzdelávania žiakov  Spojenej školy. Získané finančné prostriedky sú využívané na zabezpečenie kompenzačných a iných špeciálnych pomôcok potrebných na zlepšenie a skvalitnenie  vzdelávania žiakov základnej a praktickej školy, na dopravu, na realizáciu pobytov v prírode, výletov, exkurzií, na rôzne športové a kultúrne podujatia.

Ako postupovať pri poukázaní 2% z dane?

Právnická osoba, alebo osoba, ktorá  sama podáva daňové priznanie, vyplní v tlačive daňového priznania príslušnú kolónku.

Ak ste zamestnanec, zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane. Z neho viete vyplniť Vyhlásenie. Obe tlačivá buď doručíte  na daňový úrad podľa miesta Vášho trvalého bydliska, alebo do našej školy (my zabezpečíme odoslanie na daňový úrad).

Tlačivo na poukázanie 2% z odvedených daní si môžete stiahnuť na www.rozhodni.sk

Informácie o nás, ktoré potrebujete:

IČO:  308 10 264

Právna forma: neinvestičný fond

Obchodné meno: Fond detí, n.f.

Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava

Ďakujeme !

Pečenie s gymnazistami

Posledný decembrový týždeň   gymnazisti z Gymnázia Matky Alexie piekli so žiakmi školy vianočné koláčiky. Ďakujeme !

Galéria

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA dsc09318 dsc09857

Najnovšie články

Počasie