Arteterapia

Arteterapia je využívanie výtvarného umenia a tvorby v terapeutickom procese. Výtvarnou produkciou klient komunikuje, vyjadruje svoje vnútorné  prežívanie, nevedomé procesy, vzťah k sebe a okoliu a poskytuje množstvo informácii neverbálnou cestou. Tvorením niečoho nového mení sám seba. Arteterapia podporuje vývin v oblasti komunikácie, poznávania, prežívania, samostatnosti a motoriky. Je významnou aj v oblasti diagnostiky jednotlivcov a skupín.