Deň pozdravov

Žiaci z budovy G všetkých srdečne pozdravujú !

OZNAM

Vzdelávanie v Spojenej škole od 16. novembra 2020:

Žiaci 1.  a 2. stupňa ŠZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania ako doteraz, v škole.

S účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v praktických školách. 

- v prípade neprítomnosti žiaka zákonný zástupca musí  poslať, príp. pred vyučovaním podpísať  vyhlásenie o bezinfekčnosti . Bez  podpísaného vyhlásenia dieťa nemôžeme prijať do školy ( príloha ).

ŠKD je zabezpečená.

Činnosť CŠPP je zabezpečená.

 

Vyhlasenie o bezinfekčnosti

Oznam

Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia a usmernení  MŠVVaŠ:   

- žiaci II. stupňa a praktickej školy  od pondelka 26. októbra do štvrtka 29. októbra 2020 prechádzajú na  dištančné vzdelávanie.

- 30. októbra a  2. novembra  2020 sú jesenné prázdniny.

-  žiaci I. stupňa plnia povinnú školskú dochádzku prezenčne – to znamená  v škole.

(Pre žiakov I. stupňa funguje prevádzka ŠKD a VŠJ v bežnom režime).

ZOO

S radosťou sme sa boli pozrieť na zvieratá v ZOO. Najviac sa nám páčili opičky, ktoré k nám samé prišli, hrošíkovia, žirafy, pohybujúce a hučiace dinosaury.

Ihrisko

Boli sme vyskúšať ihrisko, ktoré nevyčleňuje žiadne dieťa, na ktorom sa hrajú deti so zdravotným postihnutím spolu so zdravými deťmi. Žiaci si vyskúšali čo všetko prináša, či už to je zvonkohra, znaky prstovej abecedy, poprechádzať sa po rôznom povrchu, zaskákať si na trampolíne, labyrint, kolotoč alebo špeciálne hojdačky s popruhmi. Žiaci sa zahrali a vybláznili.

Kamzík

 

Jednu júnovú stredu sme sa vybrali na Rozhľadňu Kamzík. Žiaci cestu zvládli bez problémov, prekonali lesné prekážky a za odmenu sa im naskytol krásny pohľad na samotnú rozhľadňu a super pocit z úspešného zvládnutia nie ľahkého terénu.

Oznam

Vážení rodičia,

na základe záverov zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR, od 16. septembra 2020 do konca septembra 2020 budú všetci žiaci našej školy naďalej počas vyučovania používať ochranné rúška, ktoré prekrývajú horné dýchacie cesty.

Ostatné protiepidemické opatrenia vydané k 1. septembru 2020 zostávajú naďalej v platnosti.

Ďakujeme veľmi pekne sa pochopenie a spoluprácu.

Spolu to zvládneme !

vedenie školy

Nový školský rok

Školské brány sa opäť otvorili. Pán minister školstva, vedy, výskumu a športu SR slávnostne otvoril nový školský rok v našej škole. 

Začiatok školského roka

Vážení rodičia, milí žiaci,

dovoľujeme si Vás ešte pred otvorením nového školského roka 2020/2021 srdečne pozdraviť a zaželať veľa radosti a elánu s nástupom do školy. 

Veríme, že leto Vám poskytlo dostatok času na regeneráciu síl a oddych.

Žiaci do školy nastupujú 2. septembra 2020 o 8,00 hod.

Každý žiak pred vstupom do školy musí mať vypísané  “Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti” a “Zdravotný dotazník” ( rodičia môžu vypísať pred školou).

 Žiak, ktorý tlačivá vyplnené a podpísané zákonným zástupcom  neodovzdá, nebude môcť vstúpiť do budovy školy.

- Rodičia a iné osoby sprevádzajúce žiakov – do priestoru školy nevstupujú. (Výnimkou sú iba osoby sprevádzajúce žiaka, ktoré po prvýkrát nastupuje do školy, ale aj to iba na nevyhnutný, čo najkratší čas).

ŠKD a VŠJ sú v prevádzke od 2. septembra 2020. Školské autobusy jazdia od 2. septembra 2020 ( noví žiaci budú zaučení v priebehu mesiaca september).

Bližšie informácie dostanú všetci rodičia e-mailom, alebo  telefonicky u triednych učiteľov.

Tešíme sa na stretnutie 

vedenie školy

 

Koniec školského roka

Milí žiaci a rodičia,

blíži sa koniec školského roka. Chceme sa Vám poďakovať za výbornú spoluprácu počas celého školského roka a predovšetkým v období  spoločného trojmesačného vzdelávania našich detí.  Želáme Vám zdravia, radosti a príjemné prežitie letných dní. 

Už aj vrabce čvirikajú, 
Že sa brány zatvárajú. 
Že už zvonec ide spať, 
A žiaci sa budú hrať. 
Tabuľa si zavrie krídla, 
Umývadlo nemá mydla. 
Lavice sú bez žiakov… 
Prejde mesiac, prejdú dva, 
Otvorí sa brána. 
Zas sa k Tebe vrátime, 
ŠKOLA milovaná.❤

Galéria

1 1-5_0 OLYMPUS DIGITAL CAMERA 9

Najnovšie články

Počasie