50. výročie založenia Spojenej školy

Naša škola si tento rok pripomína významnú udalosť – 50. výročie založenia školy. Pri tejto príležitosti pozývame rodičov, priateľov a bývalých zamestnancov školy  na slávnostnú besiedku, ktorá sa uskutoční 17. decembra 2018 o 9.00 hod. v jedálni DSS a RS ROSA.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Comments are closed.