Monthly Archives: Máj 2018

Deň Zeme

Pri príležitosti Dňa Zeme sme si so žiakmi overili mnohé záhady prírody, ktoré nám pán učiteľ názorne predviedol v praktických ukážkach a zároveň nás zapojil do zábavných pokusov. V teoretickej časti sme si zopakovali zákonitosti ochrany našej planéty Zem.

 

Turnaj – Bocca

Dňa 15.5. sa vybraní žiaci zúčastnili turnaja v Bocci. Hostiteľom bola ŠZŠ Žehrianska. V konkurencii
žiakov zo škôl Žerianska, Hálkova, Karpatská a Nevädzova sme sa dôstojne umiestnili na 4. mieste.
Žiaci nadviazali nové kamarátske vzťahy a prežili deň plný zábavy zo športového vyžitia.

Ochrana zdravia a prírody

Počas školského roka venujeme dva dni ochrane zdravia a prírody.  Naposledy sme tejto téme dali priestor vo štvrtok 18.5. Žiaci si svoje znalosti a zručnosti overili a rozšírili v štyroch okruhoch – dopravná výchova, zdravotná príprava, civilná ochrana a ochrana prírody. Po skončení teoretickej prípravy sme pokračovali v športových aktivitách na Železnej studienke.

Medzinárodný deň mlieka

Pri príležitosti „Medzinárodného dňa mlieka“ sme zorganizovali posedenie žiakov Praktickej školy. Rozprávali sme sa o výživovej hodnote  mlieka a mliečnych výrobkov. Vypracovali sme pracovné listy a v  praktickej  časti sme pripravili lahodný jahodový koktail a domáci miláčik. Veľkú radosť sme mali z ochutnávky. Spoločne sme strávili príjemné dopoludnie.