Monthly Archives: Marec 2018

Odborný seminár pri príležitosti 50. výročia založenia Spojenej školy

Pri príležitosti osláv 50. výročia založenia Spojenej školy sa 21. marca 2018 uskutočnil odborný seminár  ” Žiak s viacnásobným postihnutím v škole”. Seminár sa uskutočnil v spolupráci s Pedagogickou fakultou  UK  v Bratislave.

 

pozvánka _2018