Monthly Archives: Január 2018

Deň otvorených dverí v praktickej škole

Dňa 1. februára 2018   sa uskutočnil pre žiakov a rodičov  Deň otvorených dverí v praktickej škole. V tento deň si  žiaci , ktorí končia špeciálnu základnú školu a ich rodičia prezreli priestory praktickej školy, triedy, odborné učebne ( kuchynky, dielne, …), školskú záhradu a pozreli  si prezentáciu o praktickej škole.

Podmienky prijatia do praktickej školy:  Praktická škola

Vianočná besiedka

Vianočná besiedka 21.12. bola tento rok  pásmom pekných piesní, kolied, tanca, ktoré predviedli naši šikovní žiaci. Básničky a scénky nám približovali atmosféru zimy a vianočných sviatkov, ale upozornili aj na to, čo sa občas v tom zhone pokazí, a čo sa dá napraviť porozumením a láskou. Tak nech sa nám všetkým darí napĺňať ten pravý odkaz Vianoc!