Monthly Archives: November 2017

Exkurzia v spaľovni odpadu

Vedomosti o likvidovaní odpadu sme si rozšírili 23.11. exkurziou v spaľovni odpadu. Naši sprievodcovia nás previedli vonkajšími aj vnútornými priestormi. Videli sme obrovskú šachtu, kde sa odpad sústreďuje. Odtiaľ ho žeriavom premiestňujú do výsypov a následne sa posúva do kotlov, ktoré ho spaľujú. Navštívili sme aj operačné stredisko, ktoré riadi chod celej spaľovňe. Naši žiaci výborne  obstáli v praktických úlohách pri triedení odpadu. Je zrejmé, že separovanie odpadu je súčasťou ich každodenných činností.

Zvukomalebné čítanie s IHS

Na liečebnom oddelení v knižnici sme sa 15.a 16.11. stretli prostredníctvom čítanej a hranej rozprávky s roztopašnou Mášou a rodinkou 3 medveďov. Na “návšteve v medveďom domčeku” boli  postupne všetci žiaci a svojimi postrehmi o tom, čo sa patrí a čo nie, sa mohli zapojiť do deja rozprávky. Atmosféru príbehu skvelo dokresľovali zvuky IR harfy-”zázračného” nástroja, ktorý vznikol netradičným spojením elektroniky, dreva a svetla. Jedným “kliknutím” myši sa harfa zmenila z akordeónu na syntetizátor či zvonkohru a pani učiteľka Zdenka  dokázala vyčariť dotykom prsta na drevenej doske, zvuky  maľujuce v našich predstavách obraz lesa, medveďov či roztopašnej Máše. O skvelé oživenie plyšovej medvedej rodinky a Máše sa postarala pani učiteľka Aďka. Dokázala žiakov vtiahnuť do deja pútavým hlasom a krásnym bábkarskym umením.

Stretnutie v knižnici

Dňa 3. novembra sme slávnostne otvorili rozprávkovým kľúčom čítanie v našej bezbariérovej knižnici. Keďže nedávno v októbri bol Medzinárodný deň stromov, tak sme si čítali z rôznych knižiek príbehy o stromoch. V našej knižnici máme veľa krásnych knižiek. Bolo to zaujímavé aj poučné čítanie.

Deň ochrany zdravia človeka a prírody

Dňa 8. 11. sme si praktickými úlohami precvičili ako si máme chrániť svoje zdravie aj prírodu. Zopakovali sme si nadobudnuté vedomosti  zo zdravotnej a dopravnej výchovy. Boli sme poučení, ako sa máme správať v prípade ohrozenia obyvateľstva. Na záver sme v rámci ochrany životného prostredia triedili odpad a rozpoznávali prírodniny.

Jesenné terapeutické aktivity

Posledný októbrový štvrtok bol pre žiakov C variantu v znamení jesenných terapeutických aktivít, ktoré si pre nich pripravili pedagógovia E. Ivančíková, D. Szabová a J. Francz. Žiaci absolvovali rôzne hrové aktivity súvisiace s aktuálnym ročným obdobím. Imitovali vietor fúkaním do balónov a sáčkov, vyhľadávali na drevenej pomôcke správne jesenné farby, v nádobe so studenou vodou chytali lopatkou alebo rukou kačičky, ktoré „odlietajú“ do teplých krajín, skúšali rôzne povrchy a nakoniec sa vyšantili v kope skutočných jesenných listov. Celá akcia bola doplnená básničkami, vedomosťami o jeseni a spevom pani učiteľky A. Pokryvkovej. Všetky úlohy žiaci zvládli s úsmevom, úžasom, radosťou a hlavne, že sme boli všetci spolu. 

Jesenné tvorivé dielničky

Dňa 26. 10. sa v budove G na 1. poschodí uskutočnila milá akcia – Jesenné tvorivé dielničky. Žiaci sa spolu so svojimi pp. učiteľkami porozprávali o tom, aké je počasie na jeseň a ako sa máme v tomto ročnom období obliekať. Deti si pozreli ukážky ovocia a zeleniny a dozvedeli sa čo – to o ich význame pre naše zdravie. Potom si urobili s pomocou pp. učiteliek i poslucháčok pekné farebné koláže z lístia.