Monthly Archives: Október 2017

Bibiana

Žiaci našej školy navštívili “Medzinárodný dom umenia pre deti”- Bibianu. Prostredníctvom interaktívnej výstavy IZMY a IZBY sa oboznámili s moderným umením prelomu 19. a 20. st.

Viem čo zjem

V rámci celoslovenského projektu “Vie čo zjem”, si žiaci PŠ zopakovali poznatky o zdravom životnom štýle, ktorý je súčasťou výchovy a vzdelávania na našej škole  a podporujeme ho  aj  praktických činnostiach.

Exkurzia v cukrovare

Dňa 18.10. sme navštívili cukrovar v meste Sereď, kde sme sa oboznámili so spracovaním cukrovej repy. Počas výkladu sme boli podrobne oboznámení s procesom výroby cukru. Dozvedeli sme sa mnoho zaujímavostí o cukrovej repe, ktorá ma okrem sladkého potešenia aj iné využitie. Táto vzácna surovina sa druhotne využíva aj na výrobu hnojiva pre kyslé pôdy, výroba sa z nej lieh, alebo je zdrojom veľkého množstva vody.

Interaktívne hranie

Dňa 12. októbra sme sa stretli s pánom Konečným – autorom nášho interaktívneho hudobného  systému. Žiaci mu ukázali, ako vedia zahrať pesničky na špeciálnej veľkej klávesnici a na IR-harfe. Pán Konečný doprevádzal hranie na flaute a my sme si ešte aj zaspievali. Nálada bola veselá, len čas nám ubehol veľmi rýchlo. Nakoniec nám pán Konečný predstavil na IHS 60 zvukov, ktoré nahral, napríklad zvuk vody, zvieratiek, vlaku, píly, hromu alebo detského ihriska. Niektoré sme uhádli a niektoré nie. Bolo to veľmi pekné stretnutie.

Oberačka

Dňa 5.10. bolo v našom C-variante veľmi veselo. V tento slnečný jesenný deň sme sa všetci stretli, aby sme z nášho stromčeka obrali jabĺčka, aby sme zavárali chutné kompóty a spievali jesenné piesne, tak, ako to vieme len my. Pomáhali nám  veselé červíčky – Danka a Janka.

Európsky týždeň športu

V termíne od 25. 9. do 29.9. sa žiaci našej školy spolu s učiteľmi zapojili do športových činností. Navštívili sme Sad Janka Kráľa, lesopark Horský park a na školskom dvore sme absolvovali krátke rozcvičky.Žiaci budovy G sa do športovania zapojili hravými aktivitami.