Monthly Archives: Júl 2017

Letná besiedka

Tohtoročná besiedka niesla názov “Škola hrou” a v duchu zásad Jána Amosa Komenského hádam aj ona hravou formou priblížila, o čo sa v našej škole snažíme. Prešli sme výchovou v rodine,  v škole, zobrali sme si ponaučenie z prírody aj z histórie, tanečnými číslami a spevom sme rozveselili obecenstvo. Vyzdvihli dôležitosť pocitov a úprimnej komunikácie. Záver patril rozlúčke so žiakmi,ktorí končia našu základnú, alebo praktickú školu.