Monthly Archives: Máj 2017

Deň mamičiek

Tradične každý rok v máji organizujeme Deň mamičiek, na ktorý pozývame aj oteckov a starých rodičov. Inak tomu nebolo ani tento rok 17.5.2017. So žiakmi B a C – variantu sme pripravili veselý program s pesničkami a básničkami, ktoré učíme našich žiakov. Okrem gitary nám pomáhal aj tablet a komunikačné kartičky. Mamičky sme obdarili červenými srdiečkami. Po programe si všetci mohli pozrieť naše triedy, interaktívny hudobný systém a snoezelen. Napokon si naše milé mamičky, ockovia a starí rodičia  posedeli pri sladkom pohostení  a na interaktívnej tabuli si pozreli prezentáciu o tom, čo sme robili s našimi žiakmi počas celého školského roku.

Umením prekonávame bariéry

Dňa 11.5.2017  bolo 4. stretnutie s umením v ZUŠ Vrbensého 1 na tému „Radosť detí“ vďaka projektu SPP  Umením prekonávame bariéry.  Pedagógovia a žiaci ZUŠ pripravili pre našich 53 žiakov a 41 pedagógov a rodičov krásny program.

Pedagogička a hudobná skladateľka Mgr. art. M. Kachlová spolu so žiakmi a učiteľmi hudobného odboru netradičnou formou predstavila rôzne hudobné nástroje. Deti v zvukoch hudobných nástrojov spoznávali rôzne morské tvory. S tematikou podmorského sveta boli spojené aj tanečno-pohybové dielne, ktoré viedli Bc. M. Peterská a Mgr. art. M. Zeman. Pod vedením PaedDr. B. Macánkovej a Mgr. S. Uherovej deti zobrazovali pestrofarebné morské živočíchy. Vytvorené diela budú na výstave v ZUŠ do 15.6. a potom budú vystavené v priestoroch našej školy. Vo všetkých umeleckých prejavoch dominovala krása tvarov a farieb, radosť z hudby a pohybu.

Na záverečnom koncerte účinkovali popri žiakoch ZUŠ aj naši žiaci. Naša pani riaditeľka poďakovala všetkým učiteľom a žiakom ZUŠ a venovala veľké hlinené srdce PaedDr. M. Žákovej, ktorá bola dušou projektu. Veselá nálada panovala aj v záhrade školy, kde kamaráti so  ZUŠ zapojili našich žiakov do tanečnej kreácie s igelitovou fóliou. Pri rozlúčke naši žiaci dostali ako pamiatku na účasť v projekte originálne pexeso s poďakovaním Nadácii SPP, ktoré vytvorili žiaci ZUŠ. Bude nám pripomínať krásne chvíle prežité s umením a kamarátmi v ZUŠ. Ďakujeme!

 

Sme prvá škola s IHS

Sme  prvá škola na Slovensku, ba dokonca na svete, ktorá má interaktívny hudobný systém. „IHS je špeciálne zariadenie pozostávajúce z mechanických, elektronických, optických, softvérových a zvukových častí a je určené pre špeciálne hudobné hranie alebo terapiu zdravých a hendikepovaných ľudí.“ Jeho autorom, od vývoja po výrobu, je firma „Ing. Radovan Konečný – radkon“.http://radkon.eu/projects/ims

Naši žiaci a učitelia sa prvýkrát zoznámili s IHS v roku 2015. Ing. Konečný nám predviedol, čo všetko sa dá zahrať na dvoch krásnych hudobných nástrojoch z prírodného materiálu – dreva. Vďaka OZ Mišiak a Ing. Veronike Kurinovej sa IR–harfa a špeciálna veľká klávesnica začali „testovať“ na našej škole. Oba nástroje sa stali súčasťou vyučovania. Hra žiakov upokojuje, majú pozitívny emocionálny zážitok, snažia sa o koordinované pohyby rúk, trénujú si pozornosť, hudobnú pamäť a môžu hrať aj na zemi. Páči sa im, že si môžu sami zvoliť pieseň a hudobný nástroj, ktorý im učiteľ pustí. Pomocou zvukov nástrojov ako klavír, zvonkohra, akordeón, sláčiky, organ, syntetizátor a tiež pomocou hudobného doprovodu, môže každý žiak vytvoriť úžasný koncert. Viac o IHS si môžete prečítať v nasledujúcom odkaze:

http://dubravska.sk/muzikoterapia/

Svetový deň mlieka

Žiaci Praktickej školy si 18. mája pripomenuli Svetový deň mlieka. Program nášho dopoludnia bol poučný, zábavný a doslova aj chutný.Zopakovali si informácie a zaujímavosti o mlieku, čo následne využili vo veľkom mliečnom kvíze. Vyrobili reklamný panel na zdravé mliečne výrobky, veľmi zaujímavý bol pokus s mliekom a farbami. Deti si overili aj svoje praktické zručnosti pri príprave mliečnych kokteilov a pudingu. V mliečnom bare sa ochutnával kokteil banánový, jahodový, broskyňový aj kivi, veľký úspech mali tiež rôzne druhy pudingov.

Návšteva z MŠVVaŠ

Dňa 16. mája 2017 štátny tajomník MŠVVaŠ Peter Krajňák a odborný radca štátneho tajomníka Ján Hero navštívili našu školu. V prvej časti návštevy si pozreli edukáciu žiakov v C variante a nácvik komunikácie u nehovoriacich žiakov prostredníctvom iPadov. Druhá časť stretnutia bola venovaná diskusii s vedením školy o aktuálnych otázkach v špeciálnom školstve.

Ukážky policajnej činnosti

Dňa 9. mája sme sa zúčastnili na zaujímavej akcie, ktoré organizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave IV v spolupráci s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Bratislave. Na parkovisku sme si pozreli zaujímavý vozový park MV SR – vodné delo, policajnú motorku, policajné auto, obrnený transportér a hasičské auto. Počas hlavného programu sa nám nad hlavami lietal vrtuľník. Oddelenie kynológie nám predstavilo svojich štvornohých pomocníkov a akcii. Oddelenie hipológie podviedlo ukážky činnosti koníkov, pri ochrane ľudí a majetku. Na záver podujatia sme mali možnosť vidieť akčný zásah kukláčov  pri vyslobodzovaní obete.

Športové dopoludnie

Žiaci B – variantu sa zúčastnili športového dopoludnia v ŠZŠ na Karpatskej ulici v Bratislave , kde si zmerali svoje sily v zábavných pohybových aktivitách.

Exkurzia v kováčskej dielni

Dňa 27. apríla sa zúčastnili žiaci praktickej školy so svojimi p. učiteľkami exkurzie v kováčskej dielni v Dunajskej Lužnej. Pán Alojz Šarkozy, umelecký kováč, nás oboznámil s tým ako sa zhotovujú umelecké predmety na báze železných a farebných kovov ručným kovaním. Mali sme možnosť vidieť ako sa údermi kováčskeho kladiva rodia predmety obdivuhodnej krásy.
Každý účastník exkurzie dostal na pamiatku ručne kované srdiečko a p. učiteľky aj ružičku. Potom sme sa občerstvili v reštaurácii a navštívil sme predajňu Dobré jablká. V Dunajskej Lužnej sa nám veľmi páčilo.