Monthly Archives: Apríl 2017

Domček, domček s kominíkom

Dňa 21. 4. žiaci I. E PŠ spolu so svojimi kamarátmi z literárno – dramatického krúžku zahrali  žiakom z C – variantu. divadielko „Domček, domček s kominíkom”. Zvieratká: mravec, myška, žabka, zajac a ježko si svorne nažívali v domčeku. Keď prišiel medveď, nechceli ho vpustiť a keď vyliezol na strechu, domček spadol. Potom si postavili nový domček, veľký pre všetkých. V divadle si žiaci zaspievali aj pesničky, v jednej z nich sa spievalo: „Dobrých sa vždy veľa zmestí, netreba vyhnať hostí. Nech sa páči, milý hosť, pre dobrých je miesta dosť.” Žiaci z C – variantu sa tiež aktívne zapojili – vyjadrili zvuky zvierat pomocou zvukových kníh. Nakoniec si všetci spolu zahrali divadlo O kozliatkach. Obe divadielka sa deťom páčili a dobre sa zabavili.

Krajské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy

Víťazi školského kola v recitácii sa zúčastnili na krajskom kole v prednese poézie a prózy v ŠZŠ na Dolinského v Bratislave. Svojím kultivovaným prednesom očarili odbornú porotu aj divákov a za svoje recitačné schopnosti si priniesli zaslúžené ocenenia.

Miško Velšmid – 1. miesto

Lucka Pokryvková – 2. miesto

Miška Husáková – 3 miesto

Miško Molnár- 3.miesto

Všetkým  oceneným srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

Deň Zeme

Pri príležitosti medzinárodného Dňa Zeme sme mali bohatý program. Žiaci LO sa hravou formou dozvedeli o ochrane prírody, získali informácie o triedení odpadu z básničky, ktorú nám prečítala Lucka. Následne aktívne triedili odpad a vypracovali pracovný list. Svoje vedomosti si žiaci precvičili v kvíze, hádali hádanky, skladali krásne obrázky prírody. Na záver zaujímavého dopoludnia boli triedy odmenené diplomami.

So žiakmi budovy O sme si priblížili problematiku znečisťovania Zeme. Empirickými pokusmi sme si demonštrovali význam ekologickej rovnováhy pre život na Zemi a utvrdili sa v potrebe správať sa k našej planéte šetrne a s úctou.

UMENÍM PREKONÁVAME BARIÉRY

Dňa 5.4.2017  bolo 3. stretnutie na tému „Farby jari“ v ZUŠ Vrbenského 1 vďaka  projektu SPP  Umením prekonávame bariéry.  Pedagógovia a žiaci ZUŠ pripravili pre našich 31 žiakov zaujímavý program.

Pod vedením hudobnej skladateľky Mgr. art. M. Kachlovej a špičkového hráča na slovenských ľudových nástrojoch R. Cikatricisa, sa žiaci oboznámili s ľudovými tradíciami vynášania Moreny.  Spoločne nacvičili jarné pesničky a riekanky, ktoré sprevádzali rytmizáciou na perkusných nástrojoch. Bc. M. Peterská s hudobným sprievodom Mgr. art. J. O. Václavikovej so žiakmi nacvičovala ľudové tance. Žiačky tanečného odboru v ľudových krojoch  zapojili aj vozíčkarov. Na záverečnom koncerte účinkovali žiaci ZUŠ a z našich žiakov  Lucka zarecitovala báseň M. Rúfusa A napokon láska a Dominik zahral na klavíri skladbu Zbor Židov. Vyvrcholením koncertu bolo spoločné predvedenie hudobných a tanečných kreácií nacvičených počas dielní.

V rámci výtvarných dielní pod vedením Mgr. S. Uherovej a PaedDr. B. Macánkovej sa  pracovalo s hlinou. Zdravé deti pomáhali našim žiakom modelovať z hliny a maľovať pripravené kvietky pestrofarebnou glazúrou. Zhotovené výtvarné diela boli prezentované na výstave, ktorá potrvá do 30.4. v priestoroch ZUŠ. Potom budú diela umiestnené v priestoroch našej školy, príďte sa pozrieť, ste vítaní.

 Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z programu SPPoločne.

Školské kolo recitačnej súťaže

Dňa 6. apríla prebehlo školské kolo recitačnej súťaže. Započúvali sme sa do krásnych prednesov a zaujímavých básní. Porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších. Všetkým výhercom blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole.

Moja obľúbená kniha – C variant

Na túto akciu sme sa po triedach dlhšie pripravovali a 29.3.2017 sme sa všetci z C – variantu stretli a predstavili sme  naše naj – knihy. Ukázali sme aj obrázky,  ktoré sme namaľovali a prečítali alebo zarecitovali sme niečo na ukážku. Každú triedu sme odmenili potleskom. Všetky príspevky o týchto prečítaných knihách a obrázky sme poslali aj do čitateľskej súťaže “Vráťme knihy do škôl”. Našu peknú akciu o naj – knihe sme ukončili v knižnici, pretože nám Riško a jeho sestra darovali krásne knižky do knižnice a chceli sme si ich pozrieť.  Naša knižnica je bohatšia o ďalšie, krásne knihy. Ďakujeme!